สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine

ข่าวสาร

งานประชุมวิชาการด้านผู้สูงอายุ

The 9th Asian Master Class on Ageing 2018/The 1st Southeast Asian Master Class on Ageing

วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมอวย เกตุสิงห์ ชั้น 3 อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช

****ลงทะเบียนฟรี**** รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น

คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://sites.google.com/mahidol.edu/the-9th-asian-mca-1st-southeas/register

การบรรยายมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เปิดรับผู้เข้าร่วมฟังซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ และสหสาขาวิชาชีพ

งานประชุมครั้งนี้จัดโดยความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม **ในวันและเวลาราชการ** ได้ที่ คุณสมถวิล โทร.: 02-419-7287 E-mail: birdborns@gmail.com

Day 1 May 27, 2018

Time Activities-Topics (ห้องประชุมอวย เกตุสิงห์) Speaker
09:00 Welcome Prasert Assantachai
09:10 Symposium: General Approach to Geriatrics Prasert Assantachai
10:30 Coffee break
11:00 Symposium: Appropriate Prescription in Older Persons Titima Wongviriyawong
12:00 Lunch
13:30 Diagnosis and Differential Diagnosis of Dementia (Live) Chang Won Won
14:20 Update BPSD Management (Live) Liang-Kung Chen
15:10 Q&A Titima Wongviriyawong
15:20 Coffee break
15:40 Common Co-morbid Diseases in Demented Older Patients (Live) Prasert Assantachai
16:30 Dementia Prevention (Live) Weerasak Muangpaisarn
17:20 Q&A Patumporn Sura-arunsumrit

Day 2 May 28, 2018

Time Activities-Topics (Room 201) Speaker
08:00 Nutrition and Dementia (Live) Jean-Pierre Michel
08:50 Cognitive Frailty (Live) Varalak Srinonprasert
09:40 Coffee break
10:00 Policy and Practice for Community-Living Demented Elderly (Live) Philip Poi
10:50 Q&A Somboon Inthalapaporn
11:00 Physical Activity and Dementia Somboon Inthalapaporn
12:00 Lunch
13:30 Polypharmacy and Dementia (Live) Masahiro Akishita
14:20 Palliative and End-of-Life Care in Dementia (Live) Reshma Merchant
15:10 Q&A Patumporn Sura-arunsumrit
15:20 Coffee break
15:40 Unmissable Causes of Rapid Cognitive Decline in the Elderly Jintana Assanasen

Day 3 May 29, 2018

Time Activities-Topics (Room 201) Speaker
08:00 Delirium Titima Wongviriyawong
09:30 Coffee break
10:00 Nonpharmacologic Interventions to Prevent Delirium Patumporn Sura-arunsumrit
11:30 Q&A